Page 2 - JAWA-STADION Collection
P. 2

JAWA-STADION Collection je unikátna         vať kus československej motoristickej histórie v
súkromná zbierka 30-tich plne funkčných moto-    kategórii malých motoriek. Tú väčšina zberateľov
cyklov s malým obsahom do 50 cm3, ktorá da-     opomenula, a preto je jedinečným a unikátnym
tuje historický, ale hlavne technický vývoj malých dielom, ktorý nemá svojou kvalitou a veľkosťou
motoriek v povojnovom Československu. Vznikla    konkurenciu. Najväčšou túžbou a hlavným cieľom
na podnet svojho zakladateľa a motoristického    pána Markecha je zachovať toto dielo pre budúce
nadšenca Tibora Markecha, ktorému sa vďa-      motoristické generácie, ktoré vyrastajú po celom
ka jeho zberateľskému zápalu podarilo zacho-    svete.
   1   2   3   4   5   6   7